Czech / Česky Deutsch / Německy English / Anglicky

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s Hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména Hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace

Tímto udělujete souhlas provozovateli Davidu Medalovi – Pension U Studny, Adresa: Harrachov 407, 512 46 Harrachov, E-mail: pensionustudny@gmail.com, Tel./fax: +420 481 529 607 (dále jen Pension) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Pensionem a Hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud osobní údaje získáváme?

 • S přímým souhlasem od Hosta při rezervaci či po příjezdu do Pensionu
 • S přímým souhlasem od Hosta přes internetové služby (email, sociální sítě)

Veškeré osobní údaje od Hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku a platby taxy městu.
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti Hostů a  optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • pro informování Hosta o nových službách či nabídkách Pensionu

Práva Hosta

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Pensionu, kteří s osobními údaji Hosta přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.
Pokud Host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Pensionu k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Osobní údaje lze kdykoliv odhlásit na emailu pensionustudny@gmail.com

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Contact Us

Pension U Studny
Harrachov 407
512 46 Harrachov

pensionustudny@gmail.com
www.pensionustudny.cz
Tel./fax: +420 481 529 607

About Us

The guesthouse offers spacious double/twin to four-bedded rooms with en-suite facilities, WiFi, TV satellite. Accommodation is provided with breakfast, served in the form of a buffet.

Map

© 2006 - 2015 Pension U Studny